1. Dňa 2. septembra 2016 (piatok) bude Obchodná akadémia Poprad zatvorená. Najbližší úradný deň bude v pondelok 5. septembra 2016.

2. Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017 bude v pondelok 5. septembra 2016 o 8.30 h.

V dňoch od 2. júla do 6. júla 2016 sa zúčastnili žiačky III. A triedy, Alexandra Zavacká a Valéria Richterová, spolu s pani učiteľkou Ing. Katarínou Gajdošovou,  zasadnutia schôdze Európskeho parlamentu ako hostia. Návšteva Štrasburgu sa uskutočnila na základe pozvania pána europoslanca Ing. Ivana Štefanca, PhD., MBA. V rámci bohatého programu sa konala prehliadka mesta, ochutnávka tradičného jedla "flammkuchen", výlet loďou, návšteva orangerie a bocianárne.

Dňa 4. júla 2016 absolvovali návštevu a prehliadku Európského parlamentu. Zapojili sa do diskusie s pánom europoslancom a dozvedeli sa mnoho nových informácií. Z diskusie vyplynula nutnosť väčšej propagácie práce Európskeho parlamentu.

Dúfame, že v budúcnosti budú  mať naši žiaci  podobnú možnosť stretnúť sa aj s ďalšími europoslancami a navštíviť EP v Bruseli alebo v Štrasburgu.

Oznamujeme, že úradné hodiny v Obchodnej akadémii Poprad budú počas letných prázdniny (od 01. 07. 2016 do 31. 08. 2016) počas pracovných dní v čase od 9.00 h do 10.00 h

Dňa 6. júna 2016 sa žiačky III. E triedy študijného odboru služby v cestovnom ruchu zúčastnili on–line testovania, aby mohli získať Certifikát podnikateľských zručností.

Entrepreneurial Skills Pass - ESP (www.entrepreneurialskillspass.org) je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý získali za nadobudnuté podnikateľské zručnosti.

Základom pre získanie certifikátu je reálna podnikateľská skúsenosť počas školského roka v JA Firme, ktorú si založili a riadili so svojimi spolužiakmi v praxi.

Druhou časťou je Sebahodnotenie - nástroj, ktorý mapuje celkový pokrok v JA Firme. Posudzovanými kľúčovými podnikateľskými kompetenciami sú kreativita, vytrvalosť, vynaliezavosť, sebavedomie, iniciatíva, tímový duch a zmysel pre zodpovednosť.

Záverečný test preveril  podnikateľské, ekonomické a finančné vedomosti dievčat, ktoré získali počas práce v JA Firme.

Tamare Bobovskej, Simone Combovej, Michaele Jurčovej, Nikole Kesterovej, Deane Romane Kozubovej a Simone Tomaľovej blahoželáme k získaniu certifikátu a veríme, že dobudúcna využijú ďalšie príležitosti, ktoré im JA Slovensko ponúka.

V pondelok 13. júna 2016 sa uskutočnilo likvidačné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Jolene´s Ladies, ktorú tvorili žiačky III. E, odboru služby v cestovnom ruchu, pod vedením Ing. Moniky Mašlonkovej. Cieľom študentskej spoločnosti je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania spoločnosti od jej založenia až po likvidáciu. Praktická stránka podnikania učí žiakov komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť, riešiť problémy pod vedením učiteľa a konzultanta.

Prítomných akcionárov vedenie študentskej spoločnosti oboznámilo s hospodárením spoločnosti, s dosiahnutými úspechmi a potešili ich aj vysokým ziskom a výnosom z akcií. Činnosť študentskej spoločnosti ocenila aj riaditeľka školy Ing. Iveta Račeková, ktorá sa zhostila aj veľmi milej úlohy – krájania rozlúčkovej torty.

Dňa 3. júna 2016 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vysvedčení o maturitnej skúške úspešným absolventom našej školy v dvoch študijných odboroch - obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu.

Za najlepšiu absolventku školy v školskom roku 2015/2016 bola vyhlásená Juliana Jančušková zo IV. C triedy. Srdečne blahoželáme!

Všetkým našim úspešným maturantom prajeme veľa šťastia a úspechov v ďalšom živote.