V dňoch 04. 12. – 08. 12. 2018 sa 24 žiakov s pedagógmi zúčastnilo na programe Euroscola 2018 v Štrasburgu. Euroscola je výnimočnou príležitosťou pre študentov stredných škôl zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži. Žiaci majú možnosť stať sa na jeden deň poslancami  Európskeho parlamentu.

Mladí ľudia z 21 štátov EÚ hľadali riešenia na globálne problémy súčasnosti. Diskusia bola veľmi zaujímavá a podnetná.

Najviac nás teší úspech v hre Eurogame. Gabriela Štupáková a Lenka Sokolová sa dostali do finále súťaže, Lenka bola členkou víťazného tímu a teší sa z medaily.

Súčasťou nášho zájazdu bola návšteva Prahy a Európskeho parlamentu v Bruseli.

V týždni od 10. 12. - 14. 12. 2018 sa v našej škole uskutočnia školské kolá súťaží:

  • olympiáda v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku,
  • úprava textu na počítači - v stredu 12. 12. 2018,
  • písanie na počítači - o Pohár zástupkyne riad. školy,
  • ekonomická olympiáda - v stredu 12. 12. 2018,
  • vianočná ikebana - vo štvrtok 13. 12. 2018.

Podrobnejšie informácie (časový harmonogram a miestnosť) - sú uverejnené na školskej nástenke.

Dňa 5. decembra 2018 sa cvičné firmy Bath Relax, s. r. o. a Victory Hotel, s. r. o. zo IV. C triedy zúčastnili Veľtrhu JA firiem a cvičných firiem, ktorý organizovala Súkromná stredná odborná škola na Postupimskej ulici v Košiciach. 11 spoločností súťažilo o najkrajšiu prezentáciu, najkrajší katalóg, najkrajší stánok a celkového víťaza veľtrhu. V odbornej porote boli 4 zástupcovia známych košických firiem. Spoločnosť Bath Relax, s. r. o., so žiakmi Adriánou Madejovou, Zuzanou Pirožekovou a Dominikom Pavličkom obsadila v kategórii najkrajší stánok 3. miesto.

Dňa 26. 11. 2018 sa v Aréne Poprad uskutočnila na Slovensku jedinečná súťaž futsal dievčat stredných škôl. Našim dievčatám sa darilo, získali strieborný pohár.
O úspech sa pričinili:
IV. A - Zdenka Kubeková,
IV. C - Lívia Šromovská,
III. C - Ivana Šoltysová, Veronika Orságová, Veronika Čekovská,
II. D - Laura Šulíková, Michaela Falisová,
II. C - Dominika Klembalová,
I. A  - Alexandra Pitoňáková,
III. A - Zuzana Šefčíková, Katarína Lamperová, Dominika Repáňová a  Katarína Vinceková, ktorá bola vyhlásená za najlepšiu strelkyňu turnaja

22. 10. 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie Ja Firmy Dream Food študentov III.B triedy. Firma simuluje činnosť akciovej spoločnosti, základné imanie v hodnote 280 eur získala predajom 70 ks akcií v nominálnej hodnote 4,- €/ks. Predmetom podnikateľskej činnosti firmy je prevádzka školského bufetu, organizácia podujatí pre študentov školy a vývoj inovatívneho produktu.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnil ako hosť konzultant firmy p. Michal Martinko.

Firme Dream Food želáme veľa podnikateľkých úspechov a dosiahnutie zisku.

Vo štvrtok 25. 11. 2018 sa v našej škole uskutočnila imatrikulácia žiakov I. ročníka. Pripravili ju žiaci III. C triedy študijného odboru služby v cestovnom ruchu v rámci vyučovacieho predmetu podnikanie v CR. Pre svojich mladších spolužiakov pripravili aj kultúrny program a na záver hudobnú zábavu.

Našim prvákom prajeme veľa úspechov v štúdiu, spokojnosť a veľa príjemných zážitkov.

Dňa 03. 11. 2018 naše dievčatá zvíťazili v okresnom kole v stolnom tenisezabezpečili si účasť na krajských majstrovstvách. O úspech sa zaslúžili: Mária Lapšanská zo IV. B triedy, Timea Janáčková zo IV. D, Kristína Pemčáková z II. D, Vanesa Vojčíková z II. A triedy.

 

Dňa 08. 11. 2018 sme organizovali majstrovstvá okresu SŠ v bowlingu. Bola to súťaž jednotlivcov dievčat a chlapcov. Z našich žiakov sa najviac darilo Karin Kosturákovej z II. D triedy a Róbertovi Hudákovi z III. B triedy. Obidvaja sa umiestnili na peknom 4. mieste.

Dňa 29. 10. 2018 sme uskutočnili v našej škole celoškolskú charitatívnu burzu. Akcia bola úspešná a zapojili sa do nej všetky triedy. Vyzbierali sme takmer 240 €. Rozhodli ste, že peniaze odovzdáme detským domovom. Súťaž o najlepší stánok bude vyhodnotená na vianočnej akadémii.
Veľká vďaka Vám všetkým, ktorí pomáhate druhým.

Súťažný tím žiakov našej školy v zložení Henrieta Majerčáková, Kristína Bodyová zo IV. D triedy a Filip Kubala zo IV. C triedy pod vedením Ing. Kataríny Gajdošovej sa v rámci elektronického kola olympiády o Európskej únii umiestnili v prvej desiatke z 230 zúčastnených škôl zo Slovenska a postúpili do finálového kola, ktoré sa uskutočnilo 9. novembra 2018 v priestoroch auly Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na súťaži boli prítomní 3 europoslanci - Monika Beňová, Jana Žitňanská a Ivan Štefanec vo funkcii porotcov celej súťaže. Súťaž mala dve časti s otvorenými a uzavretými náročnými otázkami. 

Náš súťažný tím obsadil v silnej konkurencii študentov z gymnázií pekné 4. miesto.

V dňoch 7. a 8. novembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na XI. ročníku súťaže ZAV ZVOLEN 2018 v  spracovaní textu na počítači, ktorá sa konala v SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Na súťaži sa zúčastnilo 37 žiakov z 19 stredných škôl zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, keďže súťaž sa konala pri príležitosti 100. výročia založenia spoločnej Československej republiky. Naši žiaci Peter Funket a Zuzana Pojedincová z III. A triedy sa v súťaži družstiev umiestnili na veľmi peknom 4. mieste z 19 stredných škôl. 

Dňa 25. 10. 2018 sa v Aréne Poprad uskutočnila Burza odborného vzdelávania a práce, na ktorej sme prezentovali študijné odbory a činnosti Obchodnej akadémie Poprad. Burzu organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočka Poprad a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Poprad. Návštevníkmi burzy boli predovšetkým žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl.

V rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja dňa 23. 10. 2018 sme v našej škole uskutočnili viaceré aktivity, napr. žiaci našej školy sa zúčastnili na besede s poslancami Zastupiteľstva PSK Mgr. Štefanom Pčolom a PaedDr. Patríciou Bujňákovou. V školskom rozhlase sme si vypočuli reláciu o PSK, navštívili nás aj seniori z Klubu seniorov Poprad - Veľkej. Pripravili sme prezentáciu o zaujímavostiach Prešovského kraja, najmä z hľadiska možností regionálneho cestovného ruchu a naši žiaci študijného odboru služby v cestovnom ruchu prezentovali svoje prezentácie zo súťaží. V spolupráci s Katolíckou univerzitou, pobočkou Poprad, sa žiaci 4. ročníka zúčastnili na workshope "Vzdelávanie v mojom meste". Žiaci 1. ročníka navštívili Podtatranské múzeum a žiaci 2. a 3. ročníka Podtatranskú knižnicu. Uskutočnil sa aj priateľský futsalový zápas dievčat so SZŠ v Poprade.

Žiaci našej školy sa mali možnosť presvedčiť, že Prešovský kraj ponúka bohaté možnosti pre kultúrny život, cestovný ruch, vzdelávanie, prácu aj pre bežný každodenný život. 

Vo dňoch 17. – 18. októbra 2018 sa žiaci troch cvičných firiem z našej školy zúčastnili už 16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem V4.

Obchodnú akadémiu Poprad zastúpili na veľtrhu žiaci IV. C triedy so svojimi troma cvičnými firmami: A & G AREA, s. r. o., Hotel Victory, s. r. o. a BATHRELAX – CF, s. r. o.

V konkurencii 26 cvičných firiem neobsadili popredné priečky, ale určite nás nezahanbili svojimi stánkami, katalógmi, či samotnou prezentáciou. Okrem slovenských firiem, svoju činnosť prezentovali aj žiaci z Českej republiky a Poľska.

Našim cvičným firmám ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov na ďalších veľtrhoch a prezentáciách.

Naši chlapci obsadili po jedinej prehre v celom turnaji okresného kola vo futsale krásne

2. miesto. Školu vzorne reprezentovali:
Andrej Dragoš, Peter Horník, Tobiáš Chorovský, Michal Kaprál - III. C trieda
Róbert Pavlikovič - III. B trieda
Dominik Klein, Marek Trajteľ, Oliver Kačica - II. D trieda
Erik Pitka, Marko Špiner, Matej Belončák - II. B trieda

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

Zaujímavé odkazy

  

  

 

Go to top