Žiaci I. B, II. A, II. B a III. A triedy sa v piatok 7. júna zúčastnili 7. ročníka "Festivalu študentského remesla v Kežmarku".

4. júna t. r. sa v priestoroch firmy Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo finále III. ročníka programu iNOVEum zameraného na rozbehnutie vlastných podnikateľských nápadov  študentov stredných škôl v regióne Spiš.

Z 31 prihlásených nápadov odborná porota vybrala do inkubačného programu 14 tímov, do samotného finále postúpilo 7 najlepších tímov. Tímy prezentovali svoj nápad pred odbornou porotou v anglickom jazyku.

Našu školu reprezentovali 2 študentky 3. ročníka Zuzana Šefčíková a Katarína Vinceková s podnikateľským nápadom Blace–dizajnové opasky zo šnúrok do topánok. Umiestnili sa na vynikajúcom 2. mieste. Odborná porota ich nápad ohodnotila sumou 2 500 eur, ktorú môžu využiť na ďalšie vylepšenie nápadu a rozbeh podnikania. Finančné prostriedky sú zabezpečené z nadačného fondu Embraco Slovakia.

Podujatia sa okrem finalistov, porotcov a organizátorov zúčastnili aj vrcholní predstavitelia manažmentu spoločnosti Embraco Slovakia a primátor mesta Spišská Nová Ves p. Bečarik.

Našim úspešným dievčatám srdečne blahoželáme.

Žiaci 1. a 2. ročníka sa vo štvrtok 6. júna 2019 zúčastnili na školskej dejepisnej exkurzii v Bojniciach. Absolvovali prehliadku Bojnického zámku s odborným výkladom. Záujemci si pozreli aj ZOO a navštívili sme i kúpele Bojnice. Prialo nám aj krásne slnečné počasie a všetci sme si priniesli veľa pozitívnych zážitkov. 

Študenti II. D triedy študijného odboru služby v cestovnom ruchu v dňoch 4. - 9. júna 2019 absolvujú odbornú prax vo Francúzsku zameranú na sprievodcovskú činnosť. Navštívia krásne miesta Francúzskej riviéri - Nice, Cannes, Saint Tropez, Monako a ďalšie čarovné miesta.

Želáme im šťastnú cestu a veľa krásnych cestovateľských zážitkov.

V piatok 31. mája 2019 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade uskutočnilo slávnostné ukončenie maturitných skúšok. Po príhovore pani riaditeľky Ing. Ivety Račekovej a po zhodnotení maturitných skúšok predsedníčkou školskej maturitnej komisie PhDr. Danielou Škurlovou si naši úspešní maturanti prevzali vysvedčenia o maturitnej skúške a viacerí aj certifikát o úspešnom absolvovaní účtovného softvéru Omega od firmy Kros a ceritifikát ECDL osvedčujúci znalosti práce s počítačom v štyroch rôznych moduloch.

Každoročne vyhlasujeme aj TOP absolventa školy. V školskom roku 2018/2019 sa najlepšou absolventkou školy stala Kristína Petrovská zo IV. B triedy. Mimoriadna cena za úspešnú reprezentáciu školy a vynikajúce výsledky v súťažiach a v projektoch bola udelená Adamovi Benkovi zo IV. D triedy. Srdečne blahoželáme!

Všetkým našim úspešným maturantom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov a splnenie všetkých plánov, túžob, snov.

Od 27. 05. do 31. 05. 2019 sme zrealizovali plavecko-relaxačný kurz so žiakmi 2. ročníka v Aqua City Poprad.

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa do aktivity "Do školy na bicykli" zapojili:
I. B - Sandra Kužielová, Emma Bodyová
II. C - Filip Čunderlík
učitelia - Iveta Bendíková, Ľuboš Marcinko

Od pondelka 27. mája 2019 sa v našej škole začínajú ústne maturitné skúšky. Našim štvrtákom - maturantom držíme palce a prajeme úspešné vykonanie maturitných skúšok.

V piatok 31. mája 2019 o 15.00 h sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade slávnostné odovzdávanie vysvedčení o maturitnej skúške.

Dňa 22. mája sa žiaci tried I. B a II. A  zúčastnili v Podtatranskej knižnici v Poprade projektu "Živé knihy".

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sú uverejnené na školskej webovej stránke: www.oapoprad.edupage.org.

alebo tu

Výsledková listina - Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí vyhoveli kritériám  prijímacej skúšky  do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 v štúdijnom odbore 6355 M služby v cestovnom ruchu

Výsledková listina - Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí nevyhoveli kritériám  prijímacej skúšky  do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 v štúdijnom odbore 6355 M služby v cestovnom ruchu

Výsledková listina - Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí vyhoveli kritériám  prijímacej skúšky  do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 v štúdijnom odbore 6317 M obchodná akadémia

Výsledková listina - Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí nevyhoveli kritériám  prijímacej skúšky  do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 v štúdijnom odbore 6317 M obchodná akadémia

 •  

 • Zápis prijatých uchádzačov na štúdium v študijných odboroch:

  - 6317 M  obchodná akadémia a 6355 M  služby v cestovnom ruchu

  sa uskutoční dňa 23. mája 2019 (štvrtok) v čase od 8.00 h do 15.00 h na 1. poschodí na sekretariáte Obchodnej akadémie Poprad.

  Na zápis je potrebné doniesť zápisný lístok, ktorý vydá základná škola.

   

  Poprad 16. mája 2019

                                                                                                        Ing. Iveta Račeková
                                                                                                              riaditeľka školy 

V priestoroch našej školy na 2. poschodí bola v uplynulom období  výstava obrazov kresleného humoru na tému Korupcia: Skutok sa deje... Kurátorom výstavy je Peter Rázus.

V piatok 10. mája 2019 sa konala beseda žiakov školy s plk. Petrom Kovaříkom, riaditeľom Kancelárie Bezpečnostnej rady SR a riaditeľom sekcie prevencie korupcie na Úrade vlády SR. Beseda aj výstava obrazov žiakov zaujali. Žiaci mali možnosť pozrieť si aj reálne videá a v priebehu besedy klásť otázky.

Dňa 4. mája 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili stredoškolských športových hier v streetballe a v minivolejbale. V oboch súťažiach sme skončili na 2. mieste.

Reprezentovali nás:

 • v minivolejbale - Becková I.A, Pitoňáková I.A, Straková I.C, Pitka II.B, Paraňa II.D, Klein II.D
 • v streetballe - Trembáčová I.B, Michalidesová I.A, Grigľák I.A, Lelkeš I.A.

Na krajskom kole v atletike, ktoré sa konalo v Prešove, nás úspešne reprezentovala Ivana Šoltysová z III. C, ktorá v behu na 800 m obsadila výborné 2. miesto.

Srdečne blahoželáme!

Róber Hudák a Silvester Lorko, žiaci III. B triedy, sa v dňoch 7. - 9. mája 2019 zúčastnili na zasadnutí mladých ľudí Európskej únie  "Dialóg mladých o budúcnosti Európy" v rumunskom Sibiu. 

Žiaci I. B triedy sa v piatok 3. mája 2019 zúčastnili na akcii Deň Európy v Košiciach.

Zaujímavé odkazy

  

  

 

Go to top