Dňa 9. apríla 2019 sa konal v Avion Shopping Park Bratislava Veľtrh podnikateľských talentov, ktorého organizátorom bola Junior Achievement Slovensko, n. o., Bratislava. Na veľtrhu sa zúčastnili aj študenti našej Obchodnej akadémie Poprad, a neobišli naprázdno. V rámci veľtrhu JA firiem nás repreztovala JA firma Dream Food žiakov III. B triedy. Súčasťou podujatia bola aj súťaž Vitajte v našom regióne, ktorej sa zúčastnili študenti II. D triedy (študijný odbor služby v cestovnom ruchu) Laura Mešťanová, Natália Nálepková a Roman Paraňa. So svojím projektom Bylinkárky obsadili výborné 3. miesto v kategórii TOP Podnikateľský nápad. 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Zároveň vyslovujeme poďakovanie Mgr. Slavomírovi Kopáčovi, starostovi obce Liptovská Teplička, za pomoc pri príprave a účasti na Veľtrhu podnikateľských talentov.

Dňa 20. marca 2019 sa uskutočnilo v Košiciach regionálne kolo 22. ročníka olympiády Mladý účtovník. Organizátorom olympiády je firma Kros, a. s., Žilina a Slovenská komora certifikovaných účtovníkov.

Našu školu reprezentovali Kristína Petrovská zo IV. B triedy, ktorá sa umiestnila na veľmi peknom 7. mieste a Marko Gajdoš zo IV. A triedy, ktorý sa umiestnil na 12. mieste. Celkovo sa na regionálnom kole zúčastnilo 32 študentov zo stredných škôl ekonomického zamerania.

Našim žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

V piatok 5. apríla 2019 sa v našej škole konali štátne skúšky z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie, na ktorých sa zúčastnilo 25 žiakov 4. ročníka. Gestorom štátnych skúšok je Ekonomická univerzita v Bratislave, katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty.

V piatok 5. apríla 2019 sa v Prešove konalo krajské kolo 41. ročníka prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti.

Našu školu v odbore Problematika voľného času reprezentoval žiak IV. D triedy Adam Benko.

S prácou pod názvom „Od bieleho plátna k modrému zlatu“ získal krásne prvé miesto a postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. – 26. apríla 2019 v Košiciach.

Adamovi blahoželáme a prajeme veľa šťastia pri obhajobe práce v celoslovenskom kole.

V pondelok 25. 03. 2019 naše dievčatá v okresnom kole vo florbale obsadili 2. miesto.

V Šarišských Michaľanoch naše dievčatá - Mária Lapšanská IV. B, Kristína Pemčáková II. D, Tímea Janáčková IV. D a Vanesa Vojčíková II. A - v krajskom kole v stolnom tenise skončili na výbornom 2. mieste. 

V stredu 27. marca 2019 sa v našej škole konal projektový informačný deň ERASMUS+. Žiaci našej školy, ktorí sa vo februári zúčastnili v rámci projektu ERASMUS+ na 2-týždňovej odbornej stáži v Londýne, informovali žiakov 1. až 3. ročníka o svojej práci na pracoviskách firiem v Londýne, o pobyte v rodinách, zaujímavých miestach, ktoré v Londýne navštívili, ale aj o svojich skúsenostiach a pocitoch z dvoch týždňov strávených v Londýne. Naši študenti mali možnosť porovnať prax absolvovanú vo firmách na Slovensku s odbornou stážou absolvovanou vo firmách v Londýne, získali nové odborné skúsenosti a zručnosti, zdokonalili svojej jazykové kompetencie v anglickom jazyku, ale aj "okúsili" život v multikultúrnom prostredí Londýna. Všetci účastníci hodnotili pozitívne, že sa mohli na odbornej stáži v Londýne v rámci projektu Erasmus+ zúčastniť.

Na projektový informačný deň si pripravili študenti veľmi zaujímavé prezentácie s množstvom vlastných fotografií doplnené hovoreným slovom, často aj vtipnými a zaujímavými postrehmi. Aj týmto spôsobom motivovali svojich mladších spolužiakov v budúcnosti si podať prihlášku a zúčastniť sa na projektoch ERASMUS+.

Zároveň našim 13 úspešným "stážistom" Ing. Iveta Račeková, riaditeľka školy, odovzdala certifikáty o účasti v projekte ERASMUS+. Študenti si prevzali certifikáty aj v Londýne.

Naša škola má v tomto roku podané 2 prihlášky do projektov ERASMUS+ a veríme, že budeme opäť úspešní a projekty budú schválené. Držte nám palce!

V pondelok 25. 03. 2019 sa 10. kolom skončila celoročná súťaž SŠ v bowlingu, v okrese Poprad. Naši obhájili 1. miesto. O úspech sa zaslúžili:
Kristína Lukáčová II. A, Karin Kosturáková, Roman Paraňa II. D, Olívia Mudráková III. C, Nórbert Krajňák IV. B, Márius Stoklas, Adam Dikant, Róbert Hudák III. B.

Naše dievčatá postúpili do finále okresného kola vo volejbale dievčat a obsadili pekné 2. miesto.

Školu reprezentovali: Karolína Becková, Pavla Straková, Michaela Falisová, Veronika Orságová, Ivana Šoltýsová, Zdenka Kubeková, Eva Svitanová, Lívia Šromovská

V dňoch 20. a 21. marca 2019 sa uskutočnilo v Obchodnej akadémii Senica celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Našu školu úspešne reprezentovali Peter Funket z III. A triedy a Silvester Lorko z III. B triedy.

Peter Funket obsadil v súťažnej disciplíne písanie na počítači 13. miesto s výkonom 317 čistých úderov za minútu a  Silvester Lorko sa umiestnil na 11. miesto v súťažnej disciplíne profesionálne spracovanie textu – wordprocessing  a dosiahol úspešnosť 61,25 %.

Obom našim žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Našim žiakom sa darilo v okresnom kole v basketbale.

Chlapci v silnej konkurencii 10 družstiev postúpili do finále a obsadili pekné 4. miesto. Dievčatá skončili na 2. mieste. Veronika Orságová z III. C zvíťazila v streľbe "šestiek" i v streľbe trojkových hodov.

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii v Poprade. Tento dar Vás nič nestojí, ale škole a žiakom može veľmi pomôcť. Získané finančné prostriedky chceme tak ako každý rok investovať do skvalitňovania a modernizácie vzdelávacieho procesu školy.

Údaje o príjmateľovi, ktoré je potrebné uviesť v daňovom priznaní:
IČO: 37879464
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii v Poprade
Sídlo: Murgašova 94, 058 01  Poprad

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť 2 % zo zaplatenej dane.

Organizácia prijímacích skúšok do 1. ročníka a kritériá prijatia na štúdium na školský rok 2019/2020 v Obchodnej akadémii Poprad sú uverejnené na tejto webovej stránke -

v záložke "Pre uchádzačov o štúdium".

Dňa 14. februára 2019 sa v našej škole konalo krajské kolo žiakov stredných škôl Prešovského kraja v spracovaní informácií na počítači. Na súťaži sa zúčastnilo celkom 37 žiakov zo 7 stredných odborných škôl, ktorí súťažili v 3 súťažných disciplínach:

- v písaní na počítači - 17 žiakov,

- v úprave textu na počítači - 8 žiakov,

- vo wordprocessingu - 14 žiakov.

Výsledky:

Písanie na počítači:

1. miesto: Peter Funket, OA Poprad 

2. miesto: Mário Ondruš, OA Stará Ľubovňa 

3. miesto: Zuzana Pojedincová, OA Poprad 

Úprava textu na počítači:

1. miesto: Katarína Bobáková, OA Humenné

2. miesto: Diana Žinčáková , OA Humenné

3. miesto: Simona Cibulková, OA Humenné

Celoslovenské kolo súťaže žiakov v SIP sa uskutoční 19. - 21. marca 2019 v OA Senica.

V dňoch 4. až 8. februára 2019 sme uskutočnili lyžiarsky kurz pre žiakov I.A a  I.B triedy v stredisku Vernár - "Studničky". Víťazi lyžiarskych pretekov sú v kategórii chlapci - Miroslav Fábry z I. B triedy a v kategórii dievčatá - Klára Tothová z I. B triedy.

V dňoch 11. - 15. februára 2019 sa na lyžiarskom kurze zúčastňujú žiaci I. C triedy, taktiež v stredisku Vernár - "Studničky".

Výsledky lyžiarskych pretekov:
1. miesto - Daniela Fečundová
2. miesto - Patrik Babič
3. miesto - Natália Rečičárová

Zaujímavé odkazy

  

  

 

Go to top