Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sú uverejnené na školskej webovej stránke: www.oapoprad.edupage.org.

alebo tu

Výsledková listina - Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí vyhoveli kritériám  prijímacej skúšky  do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 v štúdijnom odbore 6355 M služby v cestovnom ruchu

Výsledková listina - Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí nevyhoveli kritériám  prijímacej skúšky  do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 v štúdijnom odbore 6355 M služby v cestovnom ruchu

Výsledková listina - Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí vyhoveli kritériám  prijímacej skúšky  do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 v štúdijnom odbore 6317 M obchodná akadémia

Výsledková listina - Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí nevyhoveli kritériám  prijímacej skúšky  do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 v štúdijnom odbore 6317 M obchodná akadémia

 •  

 • Zápis prijatých uchádzačov na štúdium v študijných odboroch:

  - 6317 M  obchodná akadémia a 6355 M  služby v cestovnom ruchu

  sa uskutoční dňa 23. mája 2019 (štvrtok) v čase od 8.00 h do 15.00 h na 1. poschodí na sekretariáte Obchodnej akadémie Poprad.

  Na zápis je potrebné doniesť zápisný lístok, ktorý vydá základná škola.

   

  Poprad 16. mája 2019

                                                                                                        Ing. Iveta Račeková
                                                                                                              riaditeľka školy 

V priestoroch našej školy na 2. poschodí bola v uplynulom období  výstava obrazov kresleného humoru na tému Korupcia: Skutok sa deje... Kurátorom výstavy je Peter Rázus.

V piatok 10. mája 2019 sa konala beseda žiakov školy s plk. Petrom Kovaříkom, riaditeľom Kancelárie Bezpečnostnej rady SR a riaditeľom sekcie prevencie korupcie na Úrade vlády SR. Beseda aj výstava obrazov žiakov zaujali. Žiaci mali možnosť pozrieť si aj reálne videá a v priebehu besedy klásť otázky.

Dňa 4. mája 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili stredoškolských športových hier v streetballe a v minivolejbale. V oboch súťažiach sme skončili na 2. mieste.

Reprezentovali nás:

 • v minivolejbale - Becková I.A, Pitoňáková I.A, Straková I.C, Pitka II.B, Paraňa II.D, Klein II.D
 • v streetballe - Trembáčová I.B, Michalidesová I.A, Grigľák I.A, Lelkeš I.A.

Na krajskom kole v atletike, ktoré sa konalo v Prešove, nás úspešne reprezentovala Ivana Šoltysová z III. C, ktorá v behu na 800 m obsadila výborné 2. miesto.

Srdečne blahoželáme!

V pondelok 13. mája 2019 a vo štvrtok 16. mája 2019 majú žiaci 1. až 4. roč. riaditeľské voľno z dôvodu prijímacích skúšok do 1. ročníka. 

Žiakom sa v uvedené dni obedy v školskej jedálni nepodávajú, všetci žiaci sú odhlásení z obedov v ŠJ.

Róber Hudák a Silvester Lorko, žiaci III. B triedy, sa v dňoch 7. - 9. mája 2019 zúčastnili na zasadnutí mladých ľudí Európskej únie  "Dialóg mladých o budúcnosti Európy" v rumunskom Sibiu. 

Žiaci I. B triedy sa v piatok 3. mája 2019 zúčastnili na akcii Deň Európy v Košiciach.

Výsledková listina

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí sú prijatí bez prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia

P. č.

Kód st

T9

JAZ

T9

MAT

Spolu

Kód

prijatia

1.

8181

96,70

100,00

196,70

P1

2.

2707

100,00

96,70

196,70

P1

3.

0997

90,00

100,00

190,00

P1

4.

9044

90,00

100,00

190,00

P1

5.

9066

93,30

96,70

190,00

P1

6.

7914

93,30

96,70

190,00

P1

7.

3239

90,00

100

190,00

P1

8.

1822

90,00

96,70

186,70

P1

9.

0426

90,00

96,70

186,70

P1

10.

5078

90,00

96,70

186,70

P1

11.

0224

90,00

96,70

186,70

P1

12.

6495

90,00

93,30

183,30

P1

13.

6140

90,00

93,30

183,30

P1

14.

4210

90,00

90,00

180,00

P1

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 09. 05. 2019 od  08.00 – 15.00 h.

 

Výsledková listina

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí sú prijatí bez prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 v študijnom odbore 6355 M služby v cestovnom ruchu

P. č.

Kód st

T9

JAZ

T9

MAT

Spolu

Kód

prijatia

1.

9112

96,70

96,70

193,40

P1

2.

9066

93,30

96,70

190,00

P1

3.

5078

90,00

96,70

186,70

P1

4.

1062

93,30

93,30

186,60

P1

5.

6495

90,00

93,30

183,30

P1

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 09. 05. 2019 od 08.00 – 15.00 h.

                                                                                                                                           Ing. Iveta Račeková

                                                                                                                           riaditeľka školy

 

Oznamujeme zamestnancom a žiakom školy, že od 9. mája 2019 nebude možné parkovať na hornom parkovisku až do ukončenia prác súvisiacich so zatepľovaním budovy školy.

Parkovisko bude ohradené zhotoviteľom stavby – firmou Arprog, a. s., Poprad.

Upozorňujeme žiakov, aby neparkovali ani na dolnom parkovisku - pri vstupe do školy.

Ďakujeme za pochopenie

Adam Benko, žiak IV. D triedy študijného odboru služby v cestovnom ruchu, sa na celoslovenskom kole stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo 23. až 26. apríla 2019 v Košiciach, umiestnil v odbore problematika voľného času s prácou pod názvom od "Bieleho plátna k modrému zlatu" na vynikajúcom 1. mieste.

Srdečne blahoželáme.

Voľné pracovné miesto

Škola / školské zariadenie: Obchodná akadémia Poprad
Sídlo: Murgašova 94, 058 22 Poprad
kategória učiteľ matematiky
podkategória učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelanie
druh pracovného pomeru pracovný pomer na dobu určitú
doba trvania pracovného pomeru od 01. 09. 2019
pracovný úväzok v hod./týždeň 22 hodín týždenne
kvalifikačné predpoklady vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného odboru
požadované doklady prihláška s tel. a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklad o vzdelaní (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom), potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatého uchádzača, výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace - len pre prijatého uchádzača, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
iné súvisiace požiadavky znalosť práce s PC, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť
Termín podania žiadosti do 15. 05. 2019
   
Kontakty: Ing. Anna Kubovová
telefón 052/ 772 16 35
e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

16. a 17. apríla 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike dievčat a chlapcov.
Našim žiakom sa darilo nasledovne: 
1. miesto a postup na krajské kolo - Ivana Šoltysová III. C - beh na 800 m
2. miesto - Marek Luščík III. A - beh na 800 m
          - štafetový beh - Šoltysová III. C, Falisová II. D, Repáňová III. A, Pitoňáková I. A
3. miesto - Pavla Straková I. C - vrh guľou
          - Veronika Orságová III. C -beh na 1 500 m
          - Erik Pitka II. B - skok do diaľky
          - Adrián Turek II. B - beh na 3 000 m
          - štafetový beh - Luščík III. A, Turan II. A, Stanček I. B, Šulík I. C

15. apríla 2019 naši chlapci postúpili do finále okresného kola vo veľkom futbale a obsadili v silnej konkurencii krásne 2. miesto.
Za úspech ďakujeme týmto chlapcom:
Belončák, Pitka, Špiner, Zadžora -II. B
Klein, Trajteľ, Kačica - II. D
Dikant, Pavlikovič -III. B
Luščík - III. A
Dragoš, Horník, Chorovský, Kaprál - III. C
Bukovina, Dubec - IV. D

5. apríla 2019 sme sa zapojili do celosvetovej oslavy stolného tenisu. Akcie sa zúčastnilo 49 účastníkov. Zorganizovali sme turnaje v stolnom tenise.
Súťaž jednotlivcov - dievčatá  - 1. miesto - Vojčíková II. A
                                 2. miesto - Trembáčová I. B
                                 3. miesto - Dunajová I. C
                   - chlapci - 1. miesto - Molčány II. C
                               2. miesto - Grigľák I .A
                               3. miesto - Turek II. B
V súťaži družstiev so SZŠ dievčatá prehrali 1 : 3 a chlapci vyhrali 4 : 0.

Dňa 9. apríla 2019 sa konal v Avion Shopping Park Bratislava Veľtrh podnikateľských talentov, ktorého organizátorom bola Junior Achievement Slovensko, n. o., Bratislava. Na veľtrhu sa zúčastnili aj študenti našej Obchodnej akadémie Poprad, a neobišli naprázdno. V rámci veľtrhu JA firiem nás repreztovala JA firma Dream Food žiakov III. B triedy. Súčasťou podujatia bola aj súťaž Vitajte v našom regióne, ktorej sa zúčastnili študenti II. D triedy (študijný odbor služby v cestovnom ruchu) Laura Mešťanová, Natália Nálepková a Roman Paraňa. So svojím projektom Bylinkárky obsadili výborné 3. miesto v kategórii TOP Podnikateľský nápad. 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Zároveň vyslovujeme poďakovanie Mgr. Slavomírovi Kopáčovi, starostovi obce Liptovská Teplička, za pomoc pri príprave a účasti na Veľtrhu podnikateľských talentov.

Zaujímavé odkazy

  

  

 

Go to top