Pozývame žiakov 9. roč. ZŠ, učiteľov, rodičov i širokú verejnosť na

Deň otvorených dverí v OA,

ktorý sa uskutoční

v stredu 30. januára 2019 od 8.30 h do 13.30 h

v Obchodnej akadémii, Murgašova 94, Poprad.

Návštevníci školy si budú môcť pozrieť:

  • školskú prehliadku cvičných firiem a JA firiem,
  • moderne vybavené odborné učebne (výpočtové laboratóriá, učebne administratívy a korešpondencie, multimediálnu učebňu, jazykové učebne) i ostatné priestory školy (telocvičňu, posilňovňu, pohybové štúdio),
  • práce žiakov z odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov,
  • zúčastniť sa na vyučovacom procese v ľubovoľnej triede a na ľubovoľnom predmete.

OA Poprad otvára v šk. roku 2019/2020 študijné odbory:

6317 M obchodná akadémia,

6355 M služby v cestovnom ruchu.

Príďte a navštívte nás, tešíme sa na stretnutie s Vami.

Dňa 20. 12. 2018 sa uskutočnil medzitriedny volejbalový turnaj 1. ročníka.
Poradie: 1. miesto I. A
         2. miesto I. B
         3. miesto I. C

Do finálových zápasov, ktoré sa uskutočnia 30. januára 2019 postúpili víťazi jednotlivých ročníkov: I. A, II. D, III. B, IV. A

V diváckej súťaži o najlepšiu volejbalistku a volejbalistu vyhrali:
Lívia Šromovská IV. C a Filip Slatkovský IV. A.

Dňa 18. 12. 2018 si naše dievčatá boli zacvičiť v CVČ aerobik - bola to príprava na okresné kolo v aerobiku, ktoré sa uskutoční 25. 01. 2019 v našej telocvični.

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok

10. januára 2019 v čase od 16.00 h do 17.30 h - konzultačné RZ, v triedach 1. až 4. ročníka.

Zasadnutie celoškolského výboru rodičovského združenia sa uskutoční tiež vo štvrtok

10. 01. 2019 o 16.00 h.

ÚRADNÉ HODINY  v čase vianočných prázdnin 

            27. 12. 2018  a  28. 12. 2018                8.00 – 9.00 h

            31. 12. 2018  a  02. 01. 2019                bez úradných  hodín

            03. 01., 04. 01., 07. 01. 2019               8.00 – 9.00 h

Každoročne v predvianočnom čase organizujeme v našej škole volejbalový medzitriedny turnaj. 

Dňa 17. 12. 2018 sme uskutočnili medzitriedny volejbalový turnaj pre 4. ročník.
Konečné poradie:

1. miesto: IV. A
2. miesto: IV. C
3. miesto: IV. D
4. miesto: IV. B

Dňa 18. 12. 2018 hrali volejbalový medzitriedny turnaj tretiaci.
Poradie je takéto:

1. miesto - III. B
2. miesto - III. C
3. miesto - III. A

Žiaci našej Obchodnej akadémie Poprad sa zapojili do vzdelávacieho projektu Ambasádorská škola EP. 

Európsky parlament, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, pripravil vzdelávací program pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, ďalej „EPAS“). Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019. Európsky parlament je jediným nadnárodným zhromaždením s rozhodovacími právomocami, ktorého členovia a členky sú priamo volení a volené v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o činnosti našich žiakov v rámci tohto projektu, kliknite na FB stránku, ktorú si na tento účel zriadili.

Súťaž Eurofondue ponúka nielen priestor na uchopenie dobrých nápadov na zlepšenie kvality života v regióne, ale aj možnosť získať ďalšie skúsenosti v oblasti prezentovania, koncipovaní myšlienok, písania  projektov alebo aj práci v tíme.

V tomto ročníku súťaže dostane TOP 10 tímov balíček workshopov, ktoré  budú viesť profesionáli vo svojich odboroch – či už na akademickej pôde alebo z reálneho businessu. Cieľom je ponúknuť študentom poznatky, ktoré budú tvoriť kvalitný základ ich nápadom pre budúcnosť.

Súťaž prebieha pod záštitou dekana Ekonomickej fakulty TUKE doc.Michala Šoltésa a europoslanca Vladimíra Maňku, ktorý venoval hlavnú cenu súťaže – výlet do Európskeho parlamentu.

Prihlášky súťaže je potrebné posielať do: 31. 12. 2018

 

Pripájame video pozvánku: https://youtu.be/0O296pMAifU

Viac informácii (aj inšpirácie) na stránke:  
http://krvam.ekf.tuke.sk/krvam/index.php/studium/sutaz-eurofondue

V dňoch 04. 12. – 08. 12. 2018 sa 24 žiakov s pedagógmi zúčastnilo na programe Euroscola 2018 v Štrasburgu. Euroscola je výnimočnou príležitosťou pre študentov stredných škôl zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži. Žiaci majú možnosť stať sa na jeden deň poslancami  Európskeho parlamentu.

Mladí ľudia z 21 štátov EÚ hľadali riešenia na globálne problémy súčasnosti. Diskusia bola veľmi zaujímavá a podnetná.

Najviac nás teší úspech v hre Eurogame. Gabriela Štupáková a Lenka Sokolová sa dostali do finále súťaže, Lenka bola členkou víťazného tímu a teší sa z medaily.

Súčasťou nášho zájazdu bola návšteva Prahy a Európskeho parlamentu v Bruseli.

V týždni od 10. 12. - 14. 12. 2018 sa v našej škole uskutočnia školské kolá súťaží:

  • olympiáda v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku,
  • úprava textu na počítači - v stredu 12. 12. 2018,
  • písanie na počítači - o Pohár zástupkyne riad. školy,
  • ekonomická olympiáda - v stredu 12. 12. 2018,
  • vianočná ikebana - vo štvrtok 13. 12. 2018.

Podrobnejšie informácie (časový harmonogram a miestnosť) - sú uverejnené na školskej nástenke.

Dňa 5. decembra 2018 sa cvičné firmy Bath Relax, s. r. o. a Victory Hotel, s. r. o. zo IV. C triedy zúčastnili Veľtrhu JA firiem a cvičných firiem, ktorý organizovala Súkromná stredná odborná škola na Postupimskej ulici v Košiciach. 11 spoločností súťažilo o najkrajšiu prezentáciu, najkrajší katalóg, najkrajší stánok a celkového víťaza veľtrhu. V odbornej porote boli 4 zástupcovia známych košických firiem. Spoločnosť Bath Relax, s. r. o., so žiakmi Adriánou Madejovou, Zuzanou Pirožekovou a Dominikom Pavličkom obsadila v kategórii najkrajší stánok 3. miesto.

Dňa 26. 11. 2018 sa v Aréne Poprad uskutočnila na Slovensku jedinečná súťaž futsal dievčat stredných škôl. Našim dievčatám sa darilo, získali strieborný pohár.
O úspech sa pričinili:
IV. A - Zdenka Kubeková,
IV. C - Lívia Šromovská,
III. C - Ivana Šoltysová, Veronika Orságová, Veronika Čekovská,
II. D - Laura Šulíková, Michaela Falisová,
II. C - Dominika Klembalová,
I. A  - Alexandra Pitoňáková,
III. A - Zuzana Šefčíková, Katarína Lamperová, Dominika Repáňová a  Katarína Vinceková, ktorá bola vyhlásená za najlepšiu strelkyňu turnaja

22. 10. 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie Ja Firmy Dream Food študentov III.B triedy. Firma simuluje činnosť akciovej spoločnosti, základné imanie v hodnote 280 eur získala predajom 70 ks akcií v nominálnej hodnote 4,- €/ks. Predmetom podnikateľskej činnosti firmy je prevádzka školského bufetu, organizácia podujatí pre študentov školy a vývoj inovatívneho produktu.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnil ako hosť konzultant firmy p. Michal Martinko.

Firme Dream Food želáme veľa podnikateľkých úspechov a dosiahnutie zisku.

Vo štvrtok 25. 11. 2018 sa v našej škole uskutočnila imatrikulácia žiakov I. ročníka. Pripravili ju žiaci III. C triedy študijného odboru služby v cestovnom ruchu v rámci vyučovacieho predmetu podnikanie v CR. Pre svojich mladších spolužiakov pripravili aj kultúrny program a na záver hudobnú zábavu.

Našim prvákom prajeme veľa úspechov v štúdiu, spokojnosť a veľa príjemných zážitkov.

Dňa 03. 11. 2018 naše dievčatá zvíťazili v okresnom kole v stolnom tenisezabezpečili si účasť na krajských majstrovstvách. O úspech sa zaslúžili: Mária Lapšanská zo IV. B triedy, Timea Janáčková zo IV. D, Kristína Pemčáková z II. D, Vanesa Vojčíková z II. A triedy.

 

Zaujímavé odkazy

  

  

 

Go to top